mandag den 28. april 2014

Nyt liv i enhedskolen

eller Ny Nordisk Skole
Efter besøget på Kunnskapsskolan i Lund blev lærerne i hovedstaden til nogle fornøjelige timer og fællesspisning, så vi om fredagen kunne deltage i seminar for netværket "Nyt liv i enhedskolen"
Et netværk vi blev en del af for lidt over 2 år siden i forbindelse med overbygningens udviklingsprojekt.
I netværket afprøvede vi vores ideer og videreudviklede og lærte af de andre skolers erfaringer.
Samtidig besluttede vi at blive en del af Ny Nordisk Skole i samarbejde med netværket.
Denne fredag var Ørestadsskolen vært for seminaret.
En imponerende flot og gennemtænkt pædagogik og arkitektur, der går hånd i hånd. Det er let at blive imponeret, når alting står nyt og flot.Og se hvordan etagerne passer til de efterhånden ældre elever. Hvordan udearelaer og pauseområder er tilpasset alderstrinnet. Hvordan der er tænkt i åbne rum og forskellige læringsrum for alle. Så kan man da godt tænke, at det er lidt ærgerligt, vi ikke lige har en masse millioner til at bygge vores 70'er bygning om.
Men det er jo ikke kun det ydre, der tæller. Og vi udnytter vores lokaler på bedste vis. Der indrettes og forbedres konstant. Og der bliver der også brug for på denne skole, hvor der allerede nu er ved at være fyldt op, men man er kun nået til mellemtrinnet, så hvordan der bliver plads til alle, og om lokalerne kommer til at blive brugt på den tiltænkte måde, kan jo være et åbent spørgsmål.
På seminarerne er det meget blandet, hvem der møder op. Ledere og lærere i en skøn blanding. Alle skoler er ikke repræsenteret hver gang, og ofte med forskellige folk fra gang til gang. Der er altid udstukket nogle overordnede emner og indlagt en struktur for dagens arbejde, men de gange jeg har deltaget, har der altid været plads til, at få vendt nogle af de problematikker, jeg synes, vi står med på vores skole. På den måde får vi altid noget med tilbage. Og jeg udbygger mit faglige netværk, så der bliver efterhånden flere at henvende sig til også mellem seminarerne.
Denne gang diskuterede vi især fordele ved aldersintegration, da det store punkt på dagsordenen var et besøg af Christine Antorini - undervisningsminister. Her har mange af skolerne i netværket interesse for at kunne fortsætte undervisningen på skolerne med aldersintegration uden at skulle søge dispensation, så det blev selvfølgelig til en snak ift. reform og folkeskolelov.
Skolerne fællesskab bygger netop på arbejdet med aldersintegration, da vi mener, at elever ikke nødvendigvis får et fællesskab pga. det samme fødselsår. Vi vil gerne arbejde med anderledes grupperinger og lave hold på andre måder. Mange skoler oplever også dette som en stor støtte ift. inklusion, da ingen på forhånd er puttet ned i en kasse ift. alder. Det bliver derfor lettere at holddele ud fra andre kriterier, og på den måde heller ikke blive ekskluderet pga. "ikke alderssvarende kundskaber"

søg på Twitter på #nyenhedsskole eller følg linket her til hjemmesiden

Nyt liv i enhedsskolen