mandag den 4. november 2013

Lektier, lektier, lektier

Både som lærer og forælder kan lektierne volde store problemer.

Mange får ikke lavet lektierne, og i undervisningen kan der gå for meget energi og tid med at registrere glemmere frem for at bruge tid på de lavede lektier.
Herhjemme går der meget tid med lektier. Datteren SKAL have alting lavet perfekt, og det kan til tider tage overhånd. Hun er heldigvis blevet bedre til at styre det selv, og kan ofte godt lide at arbejde med sine lektier - bare det ikke falder sammen med en legeaftale...

Men idag havde jeg lektiecafe for 2. gang.
10 elever mødte frem. De fleste gengangere fra sidst, men også et par nye.
Nogle kommer for at få hjælp til noget helt konkret. Andre bruger tiden på at sidde sammen med nogle bestemte kammerater, som de godt kan lide at være sammen med. Så nogle for fællesskabet og nogle for fagligheden.
Men som i undervisningen gælder det, at jeg kun kan trække de unge til truget, de skal selv vælge at drikke. Her kan jeg lidt bedre bruge mere tid på at overtale dem til, at det er en god ide at drikke, men det betyder ikke, at der er succes med opgaven.
Min samvittighed har det dog godt i dette forum. De elever, som ønsker hjælp, får hjælp. De elever, som ønsker en diskussion eller snak om et specifikt emne, har mulighed for det.
Og som i kontaktgrupperne skalbes der relationer på tværs af årgange og køn, hvor eleverne faktisk er meget nysgerrige for at høre, hvad de andres opgaver går ud på - en uforudset sidegevinst.