onsdag den 5. marts 2014

Matematikkursus


3 dage på kursus. På CFU Aalborg. Om matematik

Det har været dejligt. Og inspirerende at møde andre matematiklærere. Rart at kunne fokusere. I dagligdagen skal man passe så mange forskelligartede opgaver, at 3 dage med fokus rettet et sted er et kæmpe privelegie og potentiale.
Indholdet vekslede mellem teori og praksis meget velbalanceret og veltilrettelagt. En seriøs og vidende kursusholder - Pia Beck Tonnesen  med forståelse for manglen på midler både ift. materialer og tid. Det er ikke første gang, hun har besøgt "almindelige" lærere fra "almindelige" skoler.
Deltagerne var bredt sammensat af lærere fra friskoler, privatskoler, efterskoler, specialskoler og folkeskoler med underviser på samtlige klassetrin og indenfor specialundervisning/kompetencecentre.
Vi startede op med en diskussion af diskursen omkring matematikvanskeligheder samt en snak om begrebet dyskalkuli.
Screeninger og tests blev præsenteret og diskuteret, vi blev præsenteret for et nyt materiale "matematikvanskeligheder", hvor vi så videoklip af brugen samt eksempler på screeningstests og forslag til aktiviteter i undervisningen. En styrke ved materialet er, at det ikke er aldersklassificeret. Der vil komme en anden udgave på et højere matematikniveau, men matematikvanskeligheder lader sig ikke klasseinddele eller aldersbestemme.
Vi fik diskutere brugen af problembehandlingsopgaver og hvordan de udmærker sig ved at være differentierende - med udfordringen, at eleverne ikke skal være dovne, men ansvarlige - noget mange desværre oplever modsætningsfyldt. Vi fik dog talt om, at vi her må sætte ind med klasserumsledelse, således opgaverne løses formålstjenstligt.
Vi blev præsenteret for og fik afprøvet masser af praktiske opgaver omkring tal og algebra samt geometri. Opgaver, der bygger på spil eller fungerer som selvevaluerende opgaver.
Især blev jeg vild med spillet "SET", som jeg allerede har bestilt til brug herhjemme. Spillet går ud på at matche et sæt bestående af tre kort. Alle tre kort skal være ens eller alle tre forskellige på samme kategori. Kategorierne er farve, form, fyld og antal.
Vi fik talt om læsningen i matematik, omkring forforståelsen og opbygningen af begrebsområder. Vi blev præsenteret for Van Hieles geometriske niveauer, der for mig gav rigtig god mening også ift. andre områder og fag - dog ikke direkte, men noget af tankegangen er overførbar.
Alt i alt 3 rigtig gode dage - nu mangler der lige en dags tid (eller mere) til at få indsamlet nyt materiale, klippe, klistret og samlet, så kunne nogle af materialerne også blive klar til brug...


matematikvanskeligheder - link til køb af bogen