lørdag den 29. marts 2014

Ud i verden
hedder det undervisningsforløb, jeg har besluttet at min 7. klasse skal kastes ud i.
De skal gennem forløbet lære at frustreres, at tænke selv og planlægge og koble matematikken til deres egen verden.
Deres opgaver skal ikke være metode men de skal kunne bruge matematikken og forstå, hvordan den hænger sammen med den virkelige verden.
De har fået til opgave, at løse forskellige typer af matematik under emnet ud i verden.
Mange har valgt at rejse ud i verden til forskellige rejsemål, som de interesserer sig i.
Første uge har de arbejdet med budget, prissammenligninger og procent.
Anden uge har de arbejdet med valuta og moms
Tredje uge - som er næste uge skal de arbejde med tid, hastighed og fart
Den sidste uge skal bruges på målestok og symmetri/mønstre

Det er svært for dem at formulere deres egne opgaver, de er top-frustrerede, de vil gerne have en opgave og en løsningsmetode. Så vi øver os i, at skulle tænke over tingene selv og diskutere med gruppen - og vi øver os i at udfordre os selv - puha, hvor synes de, det er dejligt, når de får løst en opgave indenfor et emne - så kan de gå videre til det næste - men det handler jo om at udforske og forstå, så denne del skal vi have mere vægt på.

  Vi er på vej. Ud i verden.Opgave: Ud i verden