onsdag den 18. september 2013

Konference om unge med matematikvanskeligheder

Masser af gode input.
Hvor er det godt at høre, hvordan der forskes og undersøges og eksperimenteres i og med unge, der har vanskeligheder i matematik. Et grundlæggende fag i folkeskolen, men også på ungdomsuddannelserne.
Hvorfor er der nogen, som bare ikke kan forstå matematikken?
Vi hørte et oplæg fra Lisser Rye Ejersbo, hvor jeg især fandt det interessant, hvordan der er forskel på den medfødte talfornemmelse og den indlærte talforståelse, og hvordan de to steder i hjernen kan udvikles og arbejdes med.
Her er helt sikkert noget, som der kan arbejdes med i folkeskolen. Den mentale tallinje, som vi kan synliggøre og arbejde mere bevidst med. Talfornemmelsen, som skal styrkes gennem sammenligninger og overslagsregning - at gætte.
Per Horne havde en workshop, hvor der især var fokus på elevernes oplevelse af matematik som relevant for dem. Det er vigtigt at inddrage reelle problemstillinger i undervisningen. Det er vigtigt at undervise på elevens niveau - og ikke fokusere på pensum!
Det er også vigtigt, at eleverne har en strategi, når de løser en opgave: Hvad er opgaven, hvad er spørgsmålet, kender jeg en metode, har jeg viden, jeg kan bruge, kender jeg en formel, hvor kan jeg finde mere viden/en metode/en formel, tjek enheder. OBS der må ikke komme noget på lommeregneren, som ikke er skrevet på papiret!
Dernæst en workshop hos Lis Zacho, som havde fokus på Kreativ Digital Matematik vha. geometriprogrammet geogebra. Her blev vist eksempler på knusere (se link), som i høj grad var inspirerende. Det vil jeg igang med i morgen :-)


Fif fra dagen:

Øv talfornemmelsen gennem sammenligninger af mængder, addition, subtraktion
Arbejd med den mentale tallinje
Støt arbejdshukommelsen
En aktivitet må max vare 20 minutter - men gentag mange gange (over flere dage)
Brug estimering og gæt (talfornemmelsen) - det er ok at gætte forkert, efterhånden opbygges referencepunkter, således eleven får strategier til bedre gæt.
Undervis på elevens faktiske niveau
Tag udgangspunkt i elevens virkelighed
Hjælp eleverne med en tydelig problemløsningsadfærd (strategi)
Brug bukseelastik, når du arbejder med procent - som billedliggørelse
Alt på lommeregneren skal skrives på papiret!
Hav fokus på enheder og fagbegreber
Appen dyscalculator af Pernille Pind skriver tallene med bogstaver og kan læse tallene højt.
Appen brainchallenge - forbedrer arbejdshukommelsen
Lav familiematematik - så forældrene får flere ideer til at understøtte matematik hjemmefra
Lav åbne opgaver - knusere a la Lis Zacho - se eksempler på 

Undersøg nærmere projekter om tidlig indsats i matematik - søg på Peter Veng, Frederiksberg, som er igang med et projekt.

Links:


Kreativ Digital Matematik
Om at lave knusere selv via google sites
Nordjysk læse og matematikcenter